Ang Mukha sa Salamin at Anino ng Isang Cristiayano)*

Prepared by:

Ptr. Fred Casulla**

I.  Ano ang ipinahihiwatig ng mukha ng salamin at anino ng isang Cristiano?

  • Nagpapahiwatig ito ng paniniguro sa katayuan bilang isng Cristiano – II Timoteo 4:7,8
  • Nagpapahiwatig ito ng paniniguro sa katapatan mula sa kapahayagan ng isang Cristiano – Marcos 8:38
  • Nagpapahiwatig ito ng paniniguro na mahalagang bantayan ang sarili ng isang Cristiano – I Pedro 5:8

II.  Paano makikilala ang katotohanan ng mukha sa salamin at anino ng isang Cristiano?

  • Gumamit ng tamang salamin, ito ang Banal na Kasulatan – II Timoteo 3:16
  • Gumamit ng ayon sa nais mo at nais ng Diyos na makita sa salamin at anino mo – Santiago 1:22-24

III.  Ano ang sangkap upang maging malinaw ang mukha sa salamin at anino ng isang Cristiano?

  • Huwag maghanap ng ibang mukha kapag nakaharap sa salamin – I Cor 12:18
  • Huwag huhubarin ang pagiging Cristiano kapag hindi araw ng linggo – Galacia 3:27
  • Huwag takpan ang ilawan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin – Mateo 5:12-16

Ang mukha sa salamin at anino ng isang Cristiano ay totoong mahalaga na mapanatiling malinaw sapagkat ito ang makakapaghayag ng totoong mahalaga at mapanatiling malinaw sapagkat ito ang makapaghahayag ng totoong pananampalataya na mayroon tayo (Mateo 5:6)

*Sermon Outline at the Joint Prayer Meeting (Gumaoc, Francisco and Palmera Church of Christ); November 28, 2008

**Ptr. Fred Casulla is the resident Pastor of Francisco Homes Church of Christ, San Jose Del Monte City, Bulacan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: