Pananagutan ng Bawat Kaanib sa Church of Christ ang Sumamba at Makipagtipon sa mga Itinakdang Gawain

Pananagutan ng Bawat Kaanib sa Church of Christ ang Sumamba at Makipagtipon sa mga Itinakdang Gawain

Prepared by: Ptr. Doods Agravante

 1. Tungkulin nating lahat na sumamba 
  1. Pagkat tayo ay hinahanap Niya  (Juan 4:23). 
  2. Tulad tayo sa tupa (Lk 15:4). 
  3. Tayo ay nilalang Niya (Awit 100:3). 
 2. Kailan tayo inuutusang sumamba? 
  1. Tuwing unang araw ng sanlinggo (Gawa 20:7).
 3. Saan tayo inuutusang sumamba? 
  1. Sa Kanyang Banal na Templo (Sa Bahay Sambahan) (Awit 5:7).
 4. Ano ang mga ginagawa sa pagsamba? 
  1. (Gawa 2:42; I Cor 16:2).
 5. Mga ibang halimbawa ng pagtitipon na ginagawa ng mga kristiano liban sa araw ng Linggo (Gawa 2:46).
 6. Ano ang pangako ng Panginoon sa nagkakatipon sa pangalan Niya?  Naroon Siya sa kalagitnaan (Matt. 18:20).
 7. Ano ang utos ng Diyos sa mga nangingibang bayan ukol sa pagsamba? 
  1. Hanapin muna ang kaharian Niya (Matt. 6:33). 
  2. Ang Kanyang Bahay Sambahan (Deut. 12:5, 13-14). 
  3. Mapasa Espirito  (Apoc. 1:10).
 8. May kaparusahn ba ang nagpapabaya sa pagtitipon lalot sinasadya (Heb. 10:27).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: