Paglalang at Pagkahulog sa Tukso

Paglalang at Pagkahulog sa Tukso

Prepared by: Ptr. Doods Agravante

 1. Paano nilalang ng Diyos ang laht ng bagay?
  1. Sa kapangyarihan ng Kanyang salita (Heb. 11:3)
  2. Sa bawat araw (sa loob ng anim na araw)
   • Unang araw (Gen. 1:3-5)
   • Ikalawang araw (Gen. 1:6-8).
   • Ikatlong araw (Gen. 1:9-13).
   • Ika-apat na araw (Gen. 1:14-19).
   • Ikalimang araw (Gen. 1:20-23).
   • Ika-anim na araw (Gen. 1:24-31).
   • Ikapitong araw (Gen. 2:3).  ang Diyos ay nagpahinga.
 2. Gaano kahalaga ang tao sa alinmang nilalang ng Diyos?
  1. Nilikha niya yon ayon sa Kanyang larawan (Gen. 1:27).
  2. Binigayang kapangyarihan (Gen. 1:26).
 3. Paano natukso ang tao na kanyang ipinagkasala?
  1. Ng magkaroon ng utos (Gen. 2:16-17; Rom. 5:12-13; Juan 3:4).
  2. Dahilan sa panunukso ng ahas (Gen. 3.1).
  3. Pagkagustong tumulad sa Diyos (Gen. 3:5-6).
  4. Ang lalake ay natukso na rin (Gen. 3:6).
 4. Ano ang bunga ng kasalanang ito?
  1. Pagkadilat ng mga mata (Gen. 3:7).
  2. Ang pagtatago sa Diyos (Gen. 3:8-9).
 5. Ano ang naging sumpa ng Diyos sa pagsalansang na ginawa ng tao?
  1. Sa ahas (Gen. 3:14).
  2. Sa babae (Gen. 3:15-16).
  3. Sa lalake (Gen. 3:17-29).
  4. Pinalayas sa Eden (Gen. 3:23-24)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: