Mga Dahilan ng Paguusig sa mg Kaanib sa Church of Christ

Mga Dahilan ng Paguusig sa mg Kaanib sa Church of Christ

Prepared by: Ptr. Doods Agravante

 1. Bakit ang mga umaanib sa Church of Christ ay pinaguusig ng kanyang kapwa? 
  1. Gayon din ang ginawa sa mga propeta (Matt. 5:12). 
  2. Gayon din ang ginawa sa Panginoon (Juan 15:20). 
  3. Gayon din ang ginawa sa mg alagad Nya (Gawa 8:1-12). 
  4. Gayon din ang ginawa sa mga pinili Nya (Juan 15:19).  E.  Gayon din ang ginawa sa mga nais mabuhay na may kabanalan (II Tim. 3:12).
 2. Sino ang mga pangunahing taga-usig ng mga umaanib sa Church of Christ? 
  1. Mga kasambahay (Matt. 10:36). 
 3. Ano ang dapat maging damdamin ng mga inuusig? 
  1. Magalak (I Pet. 4:14-16; Gawa 5:40-42). 
  2. Lalong lumapit sa Panginoon (Filipos 1:12-14). 
  3. Huwag umurong (Hebreo 10:38-39).
 4. Ano ang salita (pangako) ng banal na kasulatan sa mga pinaguusig? 
  1. Mapalad (Matt. 5:11) 
  2. Di pababayan (II Cor 4:9-10).
 5. Ano ang gantimpala ng mga naninindigan at magtatagumpay? 
  1. Karapat-dapat sa kaharian  (II Tes 1:4-5). 
  2. Magtatamo ng buhay na walang hanggan (Apoc. 2:10).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: