Katungkulan ng Bawat Tao ang Maglingkod sa Diyos

Katungkulan ng Bawat Tao ang Maglingkod sa Diyos

Prepared by: Ptr. Doods Agravante

 1. Bakit katungkulan ng Bawat Tao ang Maglingkod sa Diyos? 
  1. Siya ang may lalang sa atin (Awit 100:2-3). 
  2. Nag-anyo sa atin (Isa 44:2) 
  3. Nagbigay buhay sa atin (Job 1:21).
 2. Ano ang mga dakilang katangian ng Diyos upang Siya ay paglingkuran natin? 
  1. Pinakamakapangyarihan sa lahat (Omnipotent) (Jer. 32:27). 
  2. Nasa lahat ng dako (Omnipresente) (Awit 139:7-9). 
  3. Maalam sa lahat (Omniscient)  (II Cro. 16:9). 
  4. Walang Diyos liban sa Kanya (Isa. 44:6-7).
 3. Paano natin Siya mabibigyang kaluguran sa paglilingkod sa Kanya? 
  1. Ayon sa kalooban NIya (Gawa 21:14). 
  2. Hindi sa ating sariling kalooban (Matt. 26:42). 
  3. Hayaan Siyang mamili ( Deut. 12:13-14). 
  4. Maglingkod na malinis ang puso (I Sam 16:7; Matt. 15:8-9). 
  5. Kaayaya-aya sa Kanya (Rom. 12:1).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: