Kailangan ang Bautismo Upang Maging Kaanib sa Church of Christ

Kailangan ang Bautismo Upang Maging Kaanib sa Church of Christ

Prepared by: Ptr. Doods Agravante

 1. Mga bagay na ipinaguutos ng Biblia na dapat gawin ng mga nagnanais tumanggap sa Panginoon Hesukristo
  1. Making (Rom. 10:17). 
  2. Manampalataya (Juan 3:16; Gawa 2:37). 
  3. Magsisi (Gawa 1&:30-31; Gawa 26:20). 
  4. Magpahayag (Matt. 10:32-33; Mk 8:38). 
  5. Magbautismo (Gawa 22:16; 2:38).
 2. Ano ang bautismong iniuutos ng Panginoon na iniaral naman ng mga Apostol? 
  1.  Maraming tubig (Juan 3:23). 
  2. Umahon sa tubig (Matt. 3:16). 
  3. Larawan ng kamatayan (Rom. 6:3-5). 
  4. Larawan ng pagkabuhay (Col 2:12).
 3. Sino-sino lamang ang dapat bautismuhan? 
  1. Yaong nakapakinig at nanampalataya (Mk 16:15-16). 
  2. Nagsipagsisi (Gawa 2:38). 
  3. Ang bata ay hindi dapat (I Juan 3:4; Ez. 18:19-20; Matt. 18:1-5).
  4. Dapat ang mga bata ay ipagpasalamat lamang (Matt. 19:13-14).
 4. Ano ang kapangakuan ng Diyos matapos na ang tao ay mabautismuhan? 
  1. Patay na sa kasalanan (Rom. 6:11; Col 3:3). 
  2. Bagong nilalang na (II Cor 5:17). 
  3. Napatawad na ang kasalanan (Gawa 22:16). 
  4. Tinaggap na ang Espirito Santo (Gawa 2:38). 
  5. Anak na ng Diyos (Juan 1:12. 13; Rom. 8:16; I Cor 12:13-14).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: