Ang Tanging Kaligtasang Itinuro ng Biblia

Ang Tanging Kaligtasang Itinuro ng Biblia

Prepared by: Ptr. Doods Agravante

 1. Bakit kailangan ng lahat ng tao ang kaligtasan?
  1. lahat ay nagkasala nga (rom. 3:10-12; 23).
  2. Nahiwalay sa Diyos (Isa. 59:2; I Tim. 5:6).
  3. May kahatulanang tao (Rom. 6:23).
 2. Sino ang tanging pag-asa ng tao sa kaligtasan?
  1. Hindi ang sarili (Jer. 13:23).
  2. Ang Panginoong Hesus (Gawa 4:12).
 3. Ano ang ginawa ng Panginoon upang ang tao ay maligtas?
  1. Namatay dahil sa atin (Rom. 5:8-12; Heb. 6:6).
  2. nagtayo ng Kanyang Iglesia (Matt. 16:18).
  3. Nagiwan ng halimbawa (I Pet 2:21).

  4.  Ano ang iniuutos ni Krsto sa tao upang maligtas?

 4. Ano ang iniuutos ni Kristo sa tao upang maligtas?
  1. Pumasok sa Kanaya (Juan 10:9).
  2. Maging bahagi ng Kanyang katawan (I Cor 12:27).
  3. Makasama sa pangako (Efeso 5:23).
 5. Paano namanang salita ng Diyos sa aayaw sumunod sa iniuutos Niya?
  1. Hahatulan (I Cor 5:13).
  2. Mananagot sa kaslanan (Juan 8:34-35).
  3. Itatapon sa Apoy (Apoc. 20:14-15).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: