Ang Panalangin ang Siyang Pinaka Mabisang Kasangkapan ng Isang Kristiano

Ang Panalangin ang Siyang Pinaka Mabisang Kasangkapan ng Isang Kristiano

Prepared by Ptr.  Doods Agravante

 

 1. Bakit tayo dapat manalangin? 
  1. Utos upang huwag manlupayapay  (Lk:1). 
  2. Upang huwag matukso ((Matt. 26:41). 
  3. Upang huwag mabalisa (Fil. 4:6).
 2. Saan dapat manalangin? 
  1. Sa loob ng silid (Matt. 6:6). 
  2. Sa templo o sa bahay sambahan (Lk 18:10). 
  3. Kahit saan (I Tim 2:8).
 3. Kailan tayo dapat manalangin? 
  1. Umaga  (Awit 5:3). 
  2. Tanghali at gabi (Awit 55:17). 
  3. Araw-araw (Awit 55:7).  D.  Pamalagiin (86:3)
 4. Ano ang mga bagay na dapat ipanalangin? 
  1. Kapatawaran (Matt. 6:9-13; Mk 11:25). 
  2. May sakit (Sant. 5:13-16) 
  3. panlangin ang iba (I Tim 2:1-4).
 5. Paano dapat manalangin? 
  1. Patnubay ng Espirito Santo  (Rom 8:26-27). 
  2. May pananampalataya (Heb. 11:6). 
  3. May kapakumbabaan (11:Cronica 7:14).
 6. Ano-ano ang katangiaan ng panalangin na tinutugon ng Diyos? 
  1. Manalangin ayon sa kalooban Nya (Matt. 26:42). 
  2. Wlang pagaalinglangan (Sant. 1:6-8). 
  3. Sumusunod sa mga utos Niya (I Juan 3:22). 
  4. Hindi humihingi para sa kalayawan (Sant. 4:3). 
  5. Manalangin sa pangalan ni Hesus (Juan 16:24).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: