Ang Pagsambang Kalugod-lugod sa Panginoon

Ang Pagsambang Kalugod-lugod sa Panginoon

Prepared by: Ptr. Doods Agrvante

 1. Matuwid na paghahanda na dapat gawin ng isang kristiano para sa araw ng panambahan. 
  1. Ihanda ang lahat ng isusuot para sa kinabukasan (Matt. 25:1-13). 
  2. Ihanda pati kasambahay (Josue 24:15). 
  3. Iwasan ang pagpupuyat sa gabi ng sabado (Rom. 12:1).
 2. Dapat maging ugali ng isang Krisatianong patungo sa bahay sambahan. 
  1. Dumalo ng maaga (Awit 63:1). 
  2. Dumalo ng may kagalakan at paanyaya (Awit 122:1). 
  3. Unahin ang kaharian (Matt. 6:33). 
  4. Huwag pahahadlang (Lk 9:59-62; Job 2:9).
 3. Mga karapat-dapat ugaliin ng isng kristiano pagpasok sa bahay sambahan. 
  1. Manahimik (huwag makipagkwentuhan)  (Heb. 2:20). 
  2. Manalangin (Matt. 26:41). 
  3. Magbulay-bulay (Awit 139:23-24). 
  4. Magpuri (Awit 27:4). 
  5. Magbasa ng Banal na Kasulatan (I Tim. 14:13).
 4. Mga dapat ugaliin sa panhon ng panambahan. 
  1. Iwasan ang pagtayo at paglabas (I Cor 14:40). 
  2. Iwasan ang bulung-bulungan (Fil. 2:14). 
  3. Makiisa sa mga gawain (Efeso 4:3). 
  4. Huwag titingnan ang kahinaan ng mga tumatayo (Matt. 7:3-5; Heb. 12:2). 
  5. Iwasan ang pagtulog (Gawa 20:9). 
  6. Iwasan ang pagkain ng anuman (I Cor. 10:23). 
  7. Pasakop sa mga namumuno (Tito 1:3-4; Heb. 13:17).
 5. Mga dapat gawin ng isang kristiano pagkatapos ng panambahan. 
  1. Makipagbatian (Rom. 16:16). 
  2. Palakasin ang mahihina (I Tes. 5:14). 
  3. Maganyaya sa susunod na gawain (Juan 4:29-30). 
  4. Ingatan ang salitang nagpapahina (Awit 119:11). 
  5. Maglingkod (Juan 12:26).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: