Ang Tiyakang Tirahan ng mga Kristianong Magtatapat sa Paglilingkod

Ang Tiyakang Tirahan ng mga Kristianong Magtatapat sa Paglilingkod

Prepared by: Ptr. Doods Agravante

 1. Alin ang dakong binabanggit na titirhan ng magiging tapat sa paglilingkod?  Langit (tirahan ng Diyos) Matt. 6:9
 2. Nasaan ang langit?  Nasa dakong kaitaasan (II cor 12:2; Isa. 57:15)
 3. Ano ang pagkakalarawn ng Bibliya sa langit? 
  1. Lugar na walang pagluha (Apoc. &:17); 
  2. Wala ng kamatayan (Apoc. 21:4). 
  3. Wala ng gabi (Apoc. 22:3-5); Wala ng gutom (Apoc. 7:16);
  4. Maraming tahanan (Juna 14:1-3).
 4. Sino and hindi pwedeng pumasok doon? 
  1. Ang diabnlo (Apoc. 20:10);
  2. Magnanakaw (Lk 12:33);
  3. Basahin din ang Apoc. 21:8
 5. Sino lamang ang makikita doon? 
  1. Ang Ama (Matt. 6:9);
  2. Si Hesus (Gawa 3:20, 21);
  3. Mga anghel (Matt. 18:10);
  4. Mga banal (I Tes 4:14).
 6. Mayroon bang hangganan ang pagtira ng mga banal sa langit? 
  1. Wala; doon ay buhay na walang hanggan (Rom. 6:22; Matt. 25:46).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: