Ang Tunay na Diyos at ang Trinidad

Ang Tunay na Diyos at ang Trinidad

by Ptr. Doods Agravante

1.   Ang Tunay na Kalagayan ng Diyos na Dapat Sambahin

 • Ang Diyos ay Espirito (Juan 4:24)
 • Hindi nakikita ng mata (Roma 1:19-20)

2.  Ano ang Sinasabi ng Biblia Tungkol sa mga dios-diosang inukit ng tao?

 • Huwag isiping gayon Siya (Gawa 17:29)
 • Siy ay buhay at hindi patay (Awit 115:4-8)

3.  Ano Naman ang Iniutos ng Diyos sa mga Dios-diosang ginawa ng tao?

 • Huwag magkaroon (Exodo 20:3)
 • Huwag gagawa (Exodo 20:4)
 • Huwag yuyukuran o paglilingkuran man (Exodo 20:5)

4.  Paano Natin Natitiyak na Mayroon ngang Diyos Bagaman at di Natin Nakikita?

 • Dahil sa mga gawa ng Kanyang mga kamay (Awit 19:1-4).
 • Sa hininga ng buhay ng tao (Job 12:17).

5.  Tunay bang may Trinidad ayon sa Biblia?

 • Binabangit sa bautismo (Matt. 28:19; Matt. 3:15-17).
 • Binabangit sa pagpapala (II Cor 13:14).
 • Patotoo ni Hesus (Juan 10:30).
 • Ang Diyos ay nagkatawang tao ( Juan 1:3, 14; Fil. 2:5-8).
 • Kadiosan ng Espirito Santo (Gawa 5: 3-4).

6.  Ano ang pananagutan natin sa Diyos?

 • Paglingkuran (Awit 100:2-3).
 • Sambahin (Awit 95:6-7)
 • Sundin ang Kanyang utos (I Juan 5:3; Juan 14:15).

For more info and counseling, Please feel free to contact:

Ptr. Doods Agravante
GUMAOC CHURCH OF CHRIST, Bgy. East Gumaoc,SJDM City, Bulacan

Cell phone No.09205816568

email add: Doods40_agravante@yahoo.com

or

Bro. Gani Urriza

Cell phone No. 09278584035

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: