ANG TANGING KALIGTASANG ITINURO NG BIBLIA

ANG TANGING KALIGTASANG ITINURO NG BIBLIA

By Ptr. Doods Agravante

1.  Bakit Kaylangan ng Lahat ng Tao ang Kaligtasan?

 • Lahat ay nagkasala nga (Rom. 3:10-12, 23)
 • Nahiwalay sa Diyos (Isa. 59:2; Tim. 5:6)
 • May kahatulan sa tao (Rom. 6:23)

2.  Sino ang Tanging Pag-asa ng Tao sa Kaligtasan?

 • Hindi ang sarili (Jer. 13:23)
 • Ang Panginoong Hesuskristo (Gawa 4:12)

3.  Ano ang Ginawa ng Panginoon Upang ang Tao ay Maligtas?

 • Namatay dahil sa atin (Rom. 5:8-12; Heb. 6:6)
 • Nagtayo ng Kanyang Iglesia (Matt. 16:18; I Cor. 3:11; )
 • Nag-iwan ng Halimbawa (I Pter 2:21)

4.  Ano ang Iniutos ni Kristo sa Tao Upang Maligtas?

 • Pumasok sa Kanya (Juan 10:9)
 • Maging bahagi ng Kanyang katawan (I Cor 12:27)
 • Makasama sa pangako (Efeso 5:23)

5.  Paano Naman ang Salita ng Diyos sa mga Taong Ayaw Sumunod sa Kanya?

 • Hahatulan (I Cor 5: 13)
 • Mananagot sa kasalanan (Juan 8:34-35)
 • Itatapon sa apoy (Apoc. 20:14-15)

For more info and counseling, Please feel free to contact:

Ptr. Doods Agravante
GUMAOC CHURCH OF CHRIST, Bgy. East Gumaoc,SJDM City, Bulacan

Cell phone No.09205816568

email add: Doods40_agravante@yahoo.com

or

Bro. Gani Urriza

Cell phone No. 09278584035

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: