ANG CHURCH OF CHRIST NA ITINAYO NI KRISTO AY MANANATILING BUHAY MAGPAKAYLAN PA MAN

ANG CHURCH OF CHRIST NA ITINAYO NI KRISTO AY MANANATILING BUHAY

MAGPAKAYLAN PA MAN

By Ptr. Doods Agravante

1.  Ang Pagkatayo ba ng Church of Christ ay Inihula sa Banal na Kasulatan?

 • Inihula sa Lumang Tipan ( Isa. 2:2-3; Mikas 4:1-2)
 • Sinabi ni Kristo (Matt. 16:18)

2.  Kailan at Saan Naganap ang Pagkakatayo?

 • Araw ng Pentecostes (Gawa 2:1)
 • Matapos na ang Panginoon ay Mabuhay na magmuli (33 A. D.)
 • Jerusalem (Gawa 2:5)
 • Tatlong libong kaluluwa ang naparagdag (Gawa 2:41)

3.  Paano Ito Lumaganap sa Buong mundo?

 • Pangangaral ng mga Apostol/paguusig (Gawa 8:1, 4-5)
 • Pagdami sa bilang ( Gawa 6:7)
 • Umabot sa mga Hentil (Rom. 6:4, 16)
 • Dumating sa Pilipinas (1901 History of Phil. Mission)

4.  Ito ba ay Inihulang Mamamatay?

 • Walang kapangyarihan ang Hades (Kamatayan) (Matt. 16:18)
 • Hindi malilipol (Huan 10:28-29)
 • Lalaganap sa buong daigdig (Matt. 28: 19-20)

5.  Ano ang Pangako sa mga Kaanib sa Church of Christ at Ano Naman ang Ganti sa Mga Iglesyang Hindi Itinayo ni Kristo?

 • Kaligtasan sa Iglesya (Efeso 5:23)
 • Bubunutin ang hindi Kanya (Matt. 5:13)

For more info and counseling, Please feel free to contact:

Ptr. Doods Agravante
GUMAOC CHURCH OF CHRIST, Bgy. East Gumaoc,SJDM City, Bulacan

Cell phone No.09205816568

email add: Doods40_agravante@yahoo.com

or

Bro. Gani Urriza

Cell phone No. 09278584035

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: